Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Adressen & links geld

UWV werkbedrijf Meerlanden
Hulp bij het vinden van een baan, loopbaanbegeleiding, aanvragen uitkering.

Dik Tromplein 8
2132 TX Hoofddorp
Telefoon: 023 - 751 3370
www.werk.nl


Gemeente Haarlemmermeer

Schuldhulpverlening, budgetbeheer en leningen.

Gemeente Haarlemmermeer
telefoon: 0900-1852 (9.00 - 16.00 uur)
klantenservice.sozawe@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeer.nl


WMO Loket Hoofddorp
Raadhuis
Raadhuisplein 1

WMO Loket Nieuw-Vennep
Servicecentrum Zuid
Eugenie Prévinaireweg 19

De Wmo-loketten zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur


Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/ Studiefinanciering
Geld voor school en studie.

Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
050 - 599 77 55

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

vragen.amsterdam@ib-groep.nl

www.ib-groep.nl


Sociaal Raadslieden
Hulp bij vragen over uitkeringen, incasso, studietoelagen, rijksbelasting, gemeentelijke heffingen, belasting, consumentenzaken, huisvestingszaken, klachten over de gemeente en andere organiaties.

Hoofddorp: Dr. Van Dorstenstraat 1
023 - 567 19 20 (9.00 - 12.00)
sociaal.raadslieden@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl

Telefonisch spreekuur
elke werkdag van 14.00 - 15.00 uur, behalve woensdag

Inloopspreekuur te Hoofddorp

elke werkdag van 11.00 - 12.00 uur, behalve woensdag

Spreekuren op afspraak in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwanenburg.