Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

FoldersPesten en mishandeling

Wat is pesten?
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Iedereen wordt wel eens geplaagd, maar als dat plagen vaker gebeurt, wordt het pesten genoemd. Pesten kan zijn:
 • Genegeerd worden door je klasgenoten
 • Opgewacht worden na schooltijd
 • Anderen laten je struikelen of ze slaan je
 • Anderen schelden je uit
 • Anderen stelen of vernielen jouw spullen of ze persen je af

Waarom word ik gepest?
Kinderen die gepest worden zijn vaak de kinderen die net iets afwijken van wat de groep "normaal" vindt. Dat kan zijn dat je geen merkkleding draagt of juist wel, of je hebt grote oren of rood haar. Soms is er helemaal geen reden om jou te pesten en zoeken de pesters gewoon naar een reden om een ander te pesten.

Wat kun je doen?
Wanneer je gepest wordt is het goed om erover te praten met iemand die je vertrouwt (zoals een broer of zus, je ouders of een leerkracht). Op de meeste scholen is ook een vertrouwenspersoon waarmee je kunt praten. Je kunt ook om raad vragen bij de Kindertelefoon.

Dit kun je zelf al doen om het pesten te stoppen:

 • Schrijf op wat je dwars zit. Op papier durf je vaak meer te zeggen.
 • Praat er met iemand over; je ouders, een vriend(in) of een leraar.
 • Loop, sta of zit recht. Laat zien dat je niet zwak bent. Kijk de pester recht aan zonder dat je laat mergen dat je bang of verdrietig bent
 • Spreek de pester luid en duidelijk aan op zijn/haar gedrag en zeg wat je ervan vindt: ”Ik vind het niet leuk wat jij doet, hou er onmiddellijk mee op!” of “Ik vind dat ik er wél leuk uitzie en wat jij vindt maakt mij niet uit!”
 • Loop daarna rustig weg en ga iets voor jezelf of iets met een ander doen
 • Bedenk voor jezelf een leuke sport of hobby. Door je aan te sluiten bij een club of vereniging kom je andere mensen tegen. De kans is groot dat je het daar weer naar je zin hebt en weer zelfvertrouwen krijgt.
 • Reageer in elk geval niet lollig, verdrietig of agressief.

Helpt dit allemaal niets? Stap dan naar de leerkracht. Hij of zij kan jou helpen het pesten te stoppen. Kijk voor meer informatie op www.pestweb.nl of op www.pesten.net


Mishandeling

Mishandeling gaat veel verder dan pesten. De gevolgen zijn ook veel groter. Je kunt je depressief voelen, angstig of je hebt een gevoel van schaamte. Mishandeling kan gebeuren door anderen op school, maar ook door vreemden op straat (zinloos geweld) of door je ouders of andere familie. In het laatste geval heet het huiselijk geweld en dan kun je terecht bij het Steunpunt  Huiselijk Geweld.

 • Slaan of schoppen
 • Verwaarlozing (je krijgt bijvoorbeeld geen eten of je ouders kijken nooit naar je om)
 • Seksuele mishandeling (iemand doet seksuele dingen met jou die je niet wilt)

Wat moet je doen?

Als je te maken hebt met mishandeling (of iemand kent die ermee te maken hebt) is het belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp zoekt. Vaak stopt de mishandeling niet vanzelf dus het is belangrijk dat je er met iemand over praat. Je kunt het vertellen aan een familielid, je buren, op school aan je leerkracht of de vertrouwenspersoon, je kunt ook naar het JIP gaan of de Kindertelefoon bellen. Als je direct in gevaar bent of als je aangifte wilt doen van de mishandeling dan kun je het beste de politie bellen.

het mishandelen heel erg is dan kun je ook meteen naar de politie.

Bij deze instanties krijg je hulp

Tot 18 jaar:
 • Bureau Jeugdzorg: onderzoekt wat er aan de hand is bij jou thuis. Zij helpen je bij het oplossen van de problemen en met het verwerken van wat er gebeurd is. Als het nodig is kunnen ze je ook (tijdelijk) uit huis plaatsen.
 • Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): zij geven advies en ze grijpen in als er echt iets aan de hand is.
Vanaf 18 jaar:
 • Bureau Slachtofferhulp: biedt de eerste hulpverlening. Zij geven je informatie voor hulp bij jou in de buurt.  
 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW): het AMW zoekt samen met jou naar oplossingen, gericht op jouw situatie.

Tips

Mijn dochter word geregeld mishandeld op school en in ons dorp(speeltuinen). ze krijgt geregeld klappen van kinderen gewoon uit niets bv kinderen spelen op de school plein of speeltuin dan vraagt mijn dochter mag ik mee doen dan krijgt ze meteen slaag. mijn dochter vraagt dan waarom slaag je mij en dan geven ze geen antwoord of ze lopen weg. op school geeft ze dit wel door aan de meester die praat naderhand wel met die kind die slaat en dat was het. paar weken later is het weer het zelfde probleem met die kind. mijn dochter gaat hierdoor geregeld met buikpijn naar school. dit hebben we ook door gegeven aan de meester. maar het lost het probleem niet op. wat kunnen we nog meer aan doen?
Wat een vervelende situatie! Voor zover ik weet, hebben school tegenwoordig vaak een pestprotocol. Hierin staat welke stappen de school onderneemt in het geval van pesten. Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, wat zijn de volgende stappen. Doordat het schoolbreed wordt bepaald, staat iedereen er achter, en is het een goede manier om de sfeer in de klassen te verbeteren, en goed te houden. Als u het gevoel heeft dat er geen actie op wordt ondernomen door de eigen leerkracht, zou ik contact opnemen met de directie en bespreken hoe verandering in gang gezet kan worden. Voor nog veel meer tips verwijs ik u naar www.pestweb.nl U kunt ook ondersteuning krijgen van pestweb zelf.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.