Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Lees ook

FoldersPraktisch

Als je een kindje krijgt zijn er allerlei zaken die je moet regelen en vragen die je moet beantwoorden, zoals:
  • kan ik mijn school nog wel afmaken?
  • waar ga ik wonen en hoe kom ik aan woonruimte?
  • hoe moet ik dat allemaal betalen?
  • hoe zit het met alimentatie?
De organisaties hieronder kunnen je helpen bij deze praktische vragen.

Je moet ook allemaal spulletjes aanschaffen voor de verzorging van je kindje. Hier vind je een checklist met wat je allemaal moet aanschaffen voor je kindje geboren is.

WMO-loket / Sociale Dienstverlening
Hulp bij financiele zaken, uitkering, woonruimte en gezondheidszorg.
www.haarlemmermeer.nl

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden kunnen helpen bij vragen over uitkeringen, wonen, incasso, studietoelagen, rijksbelastingen, gemeentelijke heffingen, consumentenzaken, klachten over de gemeente.
www.meerwaarde.nl

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Het JIP kan je helpen bij het zoeken naar woonruimte, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en vragen over werken, geld, schulden, school en rechten. Weet je niet precies waar je met een vraag of probleem naar toe moet, dan kan het JIP je dat vertellen.

EHBA (Eerste Hulp Bij Administratie)
Hulp bij het bijhouden van je administratie en het regelen van je financieen.
www.meerwaarde.nl

UWV WERKbedrijf
Hulp bij het zoeken naar werk, beroepskeuze, omscholing en aanvraag van uitkeringen.
www.werk.nl

Altra weer aan de slag
Een project voor jonge moeders uit regio Amsterdam tussen de 15 en 23 jaar die weer naar school willen of willen gaan werken.
www.altra.nl

Juridisch Loket
Advies over je rechten en plichten, bijvoorbeeld bij voogdij, alimentatie of scheiding. 
www.hetjl.nl