Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

YouTube

Folders

Europa

Werken in Europa
Binnen de EER (EU-landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) is er vrij verkeer van personen. Ook voor Zwitserland zijn grotendeels dezelfde regels van toepassing:

  • Iedereen vanaf 18 jaar mag binnen deze landen een baan aannemen
  • Je hebt geen werkvergunning of visum nodig
  • Je hebt dezelfde rechten om te solliciteren als de inwoners van het land waar jij wilt gaan werken

Houd wel in de gaten dat in sommige nieuwe EU-lidstaten overgangsmaatregelen gelden. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.europa.eu/eures.

Werken buiten Europa
Als je buiten EER- landen wilt werken moet je meestal een visum en/of werkvergunning aanvragen. Er gelden vaak wel andere, soms strengere, regels. Ga voor meer informatie naar de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Europass
Europass probeert werken en studeren binnen Europa makkelijker te maken met set gratis documenten in alle Europese talen, waarmee je jouw vaardigheden en talenten kunt laten zien.
www.europass.nl

Youth in Action
In contact komen met andere culturen? Een project doen in het buitenland? Youth in Action geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Jongeren, organisaties en jongerenwerkers kunnen geld aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren van 13 tot 30 jaar. Op die manier wil Youth in Action de betrokkenheid van jongeren met de maatschappij en Europa vergroten.
www.youthinaction.nl

25 x Europe
25 jongeren reisden in 2006/2007 met een busje door Europa. Iedere jongere had zijn/haar eigen vragen en praatte met jongeren uit andere landen. Het resultaat is een website vol verhalen over (jong zijn in) Europa en met leuke wetenswaardigheden over de landen van Europa.
www.25xeurope.com