Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Adressen & links recht

Halt Kennemerland
Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit

Havenstraat 87
2102 LB Heemstede
T 023 71 14 488
F 023 54 74 774
info@haltkennemerland.nl
www.haltkennemerland.nl


Juridisch loket Haarlem
Informatie en advies over recht

Stationsplein 70
2011 LM Haarlem
Telefoon: 0900-8020
Openingstijden: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
www.hetjl.nl

Juridisch loket Leiden
Informatie en advies over recht

Bargelaan 8a
2333 CT Leiden
Telefoon: 0900-8020
Openingstijden: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
www.hetjl.nl


Jeugdreclassering Haarlem
Oranjekade 41
2011 VD Haarlem
023 - 553 99 30


Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Onderzoek en hulp bij kindermishandeling. Ook informatie en advies.

Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
020-3141714
0900 - 123 1230
www.amk-amsterdam.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Buiten kantooruren voor spoedgevallen bereikbaar via de centrale doktersdienst.


Kinderen/ Jongeren Rechtswinkel Amsterdam
Informatie en advies over je rechten. Ook hulp bij het schrijven van brieven.

Postbus 78077
1070 LP Amsterdam
020-6260067
info@jongerenrechtswinkel.nl
www.jongerenrechtswinkel.nl
Openingstijden: ma, wo & za 14:00-17:00 uur
Langskomen op afspraak

KJRW Leiden
Informatie en advies over je rechten. Ook hulp bij het schrijven van brieven.

Oude Rijn 44 b/c
2312 HG Leiden
Tel: 071-5130530
kirewi@planet.nl
www.kinderrechtswinkelleiden.nl
Openingstijden: di & wo 15:00-17:00 uur


Nieuwe Kansen/ JIT
Ripperdastraat 13 a
Postbus 5247, 2000 CE Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 518 51 68
Faxnummer: 023 - 532 64 80
jit@sjk.nl
www.sjk.nl/bjk


Politie Haarlemmermeer Noord
Hoofdweg 800
2132 MB Hoofddorp
Postbus 57
2000 AB Haarlem
0900 - 88 44
www.politie.nl/kennemerland
Contactpersoon: Jaap Rang/Eveline Elsinga

Politie Haarlemmermeer Zuid
Eug. Previnaireweg 63
Nieuw Vennep
0900 - 88 44
www.politie.nl/kennemerland
Contactpersoon: Ben Haspels

Vraag het aan de politie
Kan jij ook wel 101 vragen over veiligheid bedenken waar je eigenlijk niet het juiste antwoord op weet? Kijk dan op website vraaghetdepolitie

Raad voor de Kinderbescherming
Jansweg 15
2001 BD Haarlem
023 - 888 25 00
Contactpersonen: Jeanette Lisse/Patrouska Nijmeijer


Reclassering Haarlem
Zijlweg 148C
2015 BJ Haarlem
023-5112949