Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Discriminatie

Discriminatie is verboden!
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Wordt jij gediscrimineerd? Dan kun je dit op een van deze plekken melden:

Bureau discriminatiezaken (Haarlemmermeer)
www.discriminatie.nl
Commissie Gelijke Behandeling
Meldpunt discriminatie

Niet alles is discriminatie.
Er zijn allerlei situaties waarin het heel normaal is om onderscheid te maken tussen mensen. Iemand weigeren voor de functie van receptionist, omdat hij of zij de taal niet beheerst, is geen discriminatie. Iemand weigeren voor die functie, omdat hij of zij een donkere huidskleur heeft, is wel discriminatie.

Homo, lesbisch of bi
Helaas, maar waar, soms worden mensen die homo, lesbisch of bi zijn nog steeds gediscrimineerd. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of vrienden willen niet meer met ze omgaan zodra ze weten dat ze op iemand van hetzelfde geslacht vallen.

Heb jij ideeen hoe we dit kunnen veranderen? Geef je mening op www.openup.nl