Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Andere vragen

Folders

Jouw rechten in de jeugdzorg

Jouw rechten
Sinds 1 januari 2005 is er in de wet geregeld dat elke jongere recht heeft op zorg. Dat betekent dat wanneer Bureau Jeugdzorg een indicatie heeft gesteld, deze zorg ook op tijd en op maat beschikbaar moet zijn.

Dossier
Als je hulp krijgt van Bureau Jeugdzorg wordt een dossier over je bijgehouden. Dit mag je vanaf 12 jaar zelf inkijken. Je moet dan een afspraak maken met je casemanager of jeugdbeschermer. Je mag er ook kopietjes van maken. Die moet je vaak wel zelf betalen. Ook je ouders mogen je dossier inkijken. Bureau Jeugdzorg mag dat alleen weigeren als het jouw belangen kan schaden. Als je 16 jaar of ouder bent mogen ze je dossier alleen met jouw toestemming inzien. Als anderen je dossier willen bekijken kan dit alleen met toestemming van jou vanaf 12 jaar en je ouders en/of opvoeders. Als je al 16 bent is er alleen toestemming van jou nodig.

Wie doet wat?
Als je een casemanager hebt noem je dit vrijwillige hulpverlening. Als je een jeugdbeschermer hebt noem je dit gedwongen hulpverlening. Dat betekent dat een jeugdbeschermer beslissingen over je kán nemen zonder dat jij en je ouders daarin toestemmen. Een casemanager kan dit niet. Maar meestal zal het in overleg met jullie gebeuren.
 
Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Heb je een klacht over de Jeugdzorg of ben je het niet eens met een beslissing. Dan kun je naar het AKJ voor hulp. Zij helpen jou bij het probleem en als het nodig is bemiddelen ze tussen jou en Jeugdzorg.
www.akj.nl

(bron: www.jouwjeugdzorg.nl)