Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Inspraak op school

Als scholier kun je op een aantal manieren meepraten en meebeslissen over wat er op jouw school gebeurt.

Leerlingenstatuut
Alle scholen moeten een leerlingenstatuut hebben. Zo'n leerlingenstatuut wordt opgesteld door de medezeggenschapsraad. Het is een soort wetboek waar alle rechten en plichten van scholieren duidelijk in staan. Het leerlingenstatuut zorgt ervoor dat elke leerling een gelijke behandeling krijgt.

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders, leerlingen en leraren. Jij kunt dus ook meepraten en meebeslissen over wat er bij jou op school moet gebeuren. Als je het leuk vindt, kun je hier gebruik van maken. Je kunt hier ook klachten indienen.

Leerlingenraad
Jouw school kan een leerlingenraad hebben. Hierin zitten leerlingen. Deze raad komt op voor de belangen van leerlingen. Zij zorgt ervoor dat je goede lessen krijgt, dat je met plezier naar school kunt gaan en als er klachten zijn, dan probeert de raad daar wat aan te doen.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
LAKS komt op voor de belangen van scholieren en wordt geleid door scholieren zelf. Ook jij kan je aanmelden bij het LAKS. Je kunt hier klachten kwijt over jouw school of over de examens. Tijdens de examentijd is er een speciale klachtenlijn.
www.laks.nl

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)
JOB komt op voor de belangen van scholieren in het beroepsonderwijs (MBO en HBO). Ze demonstreren, zetten campagnes op en doen diverse andere akties. Je kunt bij het JOB een klacht indienen over jouw opleiding.
www.job-site.nl