Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Andere vragen

FoldersSchool en geld

Onderwijskaart
Als je op 1 augustus 18 of ouder bent, heb je de Onderwijskaart nodig om je voor een mbo- of vavo-opleiding in te schrijven. Het gaat dan altijd om een voltijdopleiding. Je moet de Onderwijskaart op school inleveren. Wil je zeker weten dat je wordt ingeschreven, dan moet je dat zo snel mogelijk doen. Het liefst voor de zomervakantie, maar in ieder geval op de dag dat de lessen beginnen. Je moet de Onderwijskaart ook inleveren als je een stage gaat doen die onderdeel is van een voltijdopleiding in het mbo.

Lesgeld
Als je op het voortgezet onderwijs zit, hoef je geen lesgeld te betalen. Ook niet als je ouder bent dan 18 jaar. Alleen leerlingen die een opleiding volgen in het voltijd middelbaar beroepsonderwijs of het voltijd vavo (volwassenonderwijs) èn die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn moeten lesgeld betalen.
In sommige gevallen kun je lesgeld terugvragen (restitutie), lesgeld vergoeding vragen of een verzoek indienen om geen lesgeld te betalen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Informatie Beheer Groep: www.ib-groep.nl.

Studiefinanciering voor beroepsonderwijs
Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag. Studiefinanciering kan je krijgen als je vóór je dertigste verjaardag een opleiding gaat volgen én je de studiefinanciering vóór je dertigste verjaardag aanvraagt. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart.

Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 dan is de studiefinanciering die je ontvangt een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug. Je hebt recht op studiefinanciering zolang je staat ingeschreven.
Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Dat betekent dat de beurs eerst als lening wordt uitbetaald. Presteer je voldoende, dan wordt je beurs achteraf omgezet in een gift.

Studiefinanciering voor hoger onderwijs
Als je voltijd een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, heb je in principe recht op studiefinanciering. En als je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een rentedragende lening. De studiefinanciering in het hoger onderwijs wordt als prestatiebeurs verstrekt. Dat betekent dat de beurs eerst als lening wordt uitbetaald. Presteer je voldoende, dan wordt je beurs achteraf omgezet in een gift. Als je een partner hebt en kinderen, dan kun je een partnertoeslag krijgen. Heb je kinderen en geen partner? Dan kun je een éénoudertoeslag krijgen. Kijk voor meer informatie over studiefinanciering op de website van de Informatie Beheer Groep: www..ib-groep.nl.