16 Mar - Jongeren en hun mentale toestand; hoe is deze nou eigenlijk?

Iedere dag in het nieuws. Het gaat niet goed met jongeren, mentaal gezien. De corona maatregelen, los van dat de maatregelen helaas moeten, zijn niet goed voor jongeren. Maar hoe zit het nu eigenlijk?

Steven Pont legt uit; voor volwassenen in het onderwijs, maar voor jou ook heel goed te volgen. Laat vooral volwasssenen in je omgeving zien, mochten ze niet begrijpen in welke crisis jongeren nou eigenijk zitten. Dat jongeren niet alleen maar "gezellig bij elkaar willen zitten", maar dat dat uiterst functioneel is. Dat puberteit al een 'crisis' periode is, waar de Corona crisis nu nog bovenop komt.

Kijken: Mentale gezondheid door Steven Pont

" 04 FEBRUARI 2021

Hoe reageert het puberbrein op een crisissituatie, zoals de coronacrisis waar we nu in zitten? En hoe kunnen leraren en mentoren leerlingen ondersteunen in deze situatie? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont ging hier op in tijdens het webinar ‘Mentale gezondheid leerlingen’ van 3 februari op in. 

Pont zoomt in op het deel van de hersenen -het limbisch systeem- dat ervoor zorgt dat (in het bijzonder) pubers in crisissituaties in de war raken en emoties ervaren die hun gedrag ‘kapen’. Zolang dat limbisch systeem niet tot rust komt, komen ze niet aan leren toe. Het vergroten van gevoel van competentie en verbondenheid bij leerlingen is daarbij cruciaal. Hoe doe je dat in het contact tussen mentor/leraar en leerling?

In het artikel Leerlingen ondersteunen bij mentale problemen vindt u een beknopte handreiking waarmee scholen hun leerlingen kunnen ondersteunen bij mentale problemen. Plus een overzicht van interventies en tools die scholen hierbij kunnen gebruiken.

De VO-raad participeert ook in het programma Gezonde School dat scholen op een structurele manier kan ondersteunen met werken aan mentale gezondheid."

Bron: VO raad

Vragen formulier

Stel je vragen via WhatsApp op nummer: 06-46192488