5 jun - Onderzoek: "Waar leer je discrimineren? "

Waar halen jongeren discriminerende en negatieve ideeën over andere etnische groepen vandaan? Wie uit hun omgeving heeft hier invloed op? De Anne Frank Stichting deed onderzoek en schreef een rapport.

In het onderzoek Waar leer je discrimineren (2017) staan antwoorden op vragen als:

  • Leren ze thuis discrimineren? Of van vrienden? 
  • Zijn die ideeën gebaseerd op negatieve ervaringen met een bepaalde bevolkingsgroep? 
  • Speelt internet een rol? 
  • Gelden de uitkomsten voor alle jongeren of zijn er verschillen zichtbaar tussen jongeren van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus of etnisch-culturele achtergrond?

Personen met de meeste invloed

Het rapport laat zien dat voor alle jongeren ouders de belangrijkste personen met invloed zijn. Maar voor speciale groepen jongeren kunnen ook andere personen invloed hebben. Bijvoorbeeld vrienden, docenten en geestelijken. Uit het onderzoek blijkt ook dat het internet een belangrijke inspiratiebron is.

Onderzoek onder jongeren uit het voortgezet onderwijs

Voor dit onderzoek vroegen we 1.000 scholieren uit het voortgezet onderwijs om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden die zij gaven, leidden tot dit rapport over de leerdomeinen van jongeren.

Lees het rapport

De leerdomeinen van negatieve ideeën over etnisch-culturele groepen, inclusief de kwantitatieve gegevens van de survey die onder jongeren is gehouden (52 pagina's).
Download PDF (463,0 K

Bron: Anne Frank Stichting
Foto: Photo by Koshu Kunii on Unsplash

Vragen formulier

Stel je vragen via WhatsApp op nummer: 06-46192488