16 dec - Verbeterplan voor opvang van dakloze LHBTI-jongeren in de maak

De regering komt met een verbeterplan voor de opvang van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Dat is het eerste resultaat van het Regenboog Kerstconcert dat het COC op zaterdag 14 december werd georganiseerd met het Leger des Heils, HVO Querido en activisten in de Amsterdamse Westerkerk.

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor een verbeterplan aangenomen, dat was ingediend door de Kamerleden Vera Bergkamp en Antje Diertens (beiden D66). De regering heeft inmiddels toegezegd dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zo’n plan gaat maken. Het COC had hier de afgelopen weken met activisten bij de Kamer op aangedrongen.

Het COC wil dat de zorg voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren verbetert. De jeugdzorg zou meer oog moeten krijgen voor het oplossen van de problemen waar deze groep tegenaan loopt. Ook moeten er meer opvangplekken komen. Nu zijn er in Amsterdam bijvoorbeeld maar twee opvangplekken voor deze groep.

Om aandacht te vragen voor de positie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren, organiseerden COC, Leger des Heils en HVO Querido op zaterdagavond 14 december een Regenboog Kerstconcert in de Amsterdamse Westerkerk. Daar traden tal van artiesten op en vertelden (voormalige) dak- en thuisloze LHBTI’s hun verhaal.

Onder de radar
In Nederland zijn er zeker 700 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Mogelijk zijn dat er in praktijk veel meer. Volgens buitenlands onderzoek is er namelijk sprake van een sterke oververtegenwoordiging: 25 tot 40 procent van de dak- en thuisloze jongeren in landen als de VS en Canada is LHBTI.

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) spreekt van een blinde vlek: “We hebben eigenlijk onvoldoende zicht op het aandeel op dak- en thuisloze jongeren met een LHBTI-achtergrond. Wat zijn nou hun specifieke vragen en problemen?”

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren staan vaak niet op de radar van de reguliere dak- en thuislozenzorg. Er is daar vaak een gebrek aan kennis en sensitiviteit om de jongeren te helpen bij problemen die samenhangen met de reacties op hun LHBTI-zijn. Dakloze LHBTI-jongeren komen vaak op straat terecht omdat ze thuis zijn verstoten omdat ze LHBTI zijn. COC Nederland, Leger des Heils en HVO Querido willen dit probleem onder de aandacht brengen en zoeken naar oplossingen. Het verbeterplan dat de regering heeft toegezegd is daarbij een belangrijke eerste stap.

Op straat gezet omdat je homo bent

Joel (20) is zaterdag in de Westerkerk één van de jongeren die vertelt hoe het was om thuisloos te zijn als jong LHBTI-persoon. Zijn moeder werd woedend toen hij vertelde dat hij homo is. ‘Je weet wat daarover in de Bijbel staat’, zei ze. Waarop Joel zei: “Maar ik ben zo geboren!” Zelf geloofde Joel in een God van liefde. Zijn ouders wilden dat hij vertrok. “Maar ik woon hier toch?”, zei Joel. Uiteindelijk is hij op zijn zeventiende gevlucht en zwierf hij maandenlang door Nederland.

Nu gaat het goed met Joel. Hij vond een kamer en doet een opleiding die hij leuk vindt. ‘Ik wil mijn verhaal delen om anderen te laten weten dat ze niet de enige zijn. Dat je trots mag zijn, dat je een gelukkig leven kunt hebben, dat je in jezelf moet geloven, geloven in wat je kan!’

Bron/Illustraties: COC NL e.a.

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Vragen formulier

Stel je vragen via WhatsApp op nummer: 06-46192488